centrum farmaceutycznych szkoleń on-line

Weryfikacja certyfikatu e-dukacja.pl

Narzędzie umożliwia weryfikację aktywności edukacyjnej farmaceutów, użytkowników systemu e-duk@cja. Proszę wpisać wymagane informacje aby potwierdzić status certyfikatu.

Formularz weryfikacyjny

Proszę wprowadzić 6 ostatnich znaków z identyfikatora certyfikatu


Proszę wprowadzić numer nazwisko posiadacza certyfikatu


Kod zabezpieczający

Proszę wprowadzić kod podany na obrazku.