centrum farmaceutycznych szkoleń on-line

e-dukacja.pl

e-duk@cja to istniejący od 2005 lat autorski, internetowy system szkoleniowy dla farmaceutów mający na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, służący realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia ciągłego farmaceutów, poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów szkoleniowych.

Powstanie i funkcjonowanie portalu jest efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy wsparciu Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgowych izb aptekarskich.

Portal został wdrożony i jest obsługiwany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

W ofercie systemu znajdują się szkolenia oraz kursy przygotowywane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wszystkie z nich są certyfikowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM lub Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Szkolenia są udostępniane farmaceutom bezpłatnie.


Aktualności systemowe

17 październik, 2018r.

Bezpłatne szkolenie dla Farmaceutów

27 PAŹDZIERNIKA 2018, Warszawa, plac Zawiszy 1, godz. 9.00-17.00, Hotel Radisson Blue Sobieski

Otrzymujesz:
8 punktów edukacyjnych twardych + 2 punkty edukacyjne miękkie

Partner:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Zarejestruj się na: www.biofarm.iqmedycyna.pl

Sponsor:
BIOFARM; Biofarm - farmacja i wiedza

Organizator:
IQ PHARMA S.A.

Program:
09:00–12:00 Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego - aktualne możliwości terapii po udarze mózgu - Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:00–12:15 Przerwa
12:15–13:45 Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego
a. Farmakoterapia choroby refleksowej i wrzodowej -Dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka
13:45–14:30 Lunch – darmowy dla uczestników konferencji
14:30–16:00 Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego
b. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego,
c. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki - Dr n. med. Katarzyna Winter
16:00–16:15 Test zaliczeniowy
16:15–17:00 Prawne aspekty wykonywania zawodu farmaceuty – RODO w aptece - Marcin Sitek

05 kwiecień, 2018r.

Nowy kurs w systemie e-duk@cja - zapraszamy.

Szanowni Państwo,
w systemie e-duk@cja udostępniono nowy kurs szkoleniowy - Podstawy opieki farmaceutycznej. Szkolenie zawiera materiały prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej. Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów - 20 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH".

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Administracja systemu

11 marzec, 2018r.

Nowe Rozporządzenie w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów

Szanowni Państwo,

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4. Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu ( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone).

Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach ( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

01 marzec, 2018r.

Nowe szkolenia w systemie e-duk@cja - zapraszamy.

Szanowni Państwo,
w systemie e-duk@cja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe:

"Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum szkoleniowe - wszawica, problematyka i leczenie "

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Administracja systemu

08 luty, 2018r.

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Magistrzy Farmacji!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym:
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/343637/newtest/Y/lang/pl

Zdrowy tryb życia, a zwłaszcza zbilansowana dieta, są istotnym elementem prewencji wielu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, nowotworów, a nawet chorób neurodegeneracyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa nawyków i zwyczajów żywieniowych. Oczekuje się, iż uzyskane wyniki w trakcie tego badania przyczynią się do dokładnego poznania poglądów i zwyczajów żywieniowych polskich farmaceutów, co w przyszłości wpłynie na kierunek kształcenia farmaceutów, którzy stanowią pierwszą linię kontaktu z pacjentem.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10–15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

dr n. farm. Magdalena Kurnik-Łucka wraz z Zespołem