centrum farmaceutycznych szkoleń on-line

e-dukacja.pl

e-duk@cja to istniejący od 2005 lat autorski, internetowy system szkoleniowy dla farmaceutów mający na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, służący realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia ciągłego farmaceutów, poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów szkoleniowych.

Powstanie i funkcjonowanie portalu jest efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy wsparciu Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgowych izb aptekarskich.

Portal został wdrożony i jest obsługiwany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

W ofercie systemu znajdują się szkolenia oraz kursy przygotowywane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wszystkie z nich są certyfikowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM lub Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Szkolenia są udostępniane farmaceutom bezpłatnie.


Aktualności systemowe

17 lipiec, 2019r.

nowe sympozjum

Udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe „Leczenie zgagi” oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

08 lipiec, 2019r.

nowe sympozjum

Na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe „Leki roślinne o działaniu spazmolitycznym na układ pokarmowy” oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

31 maj, 2019r.

Zamknięcie kursu

Sympozjum szkoleniowe - leki roślinne stosowane miejscowo zostanie wyłączony z dniem 01.07.2019

11 marzec, 2018r.

Nowe Rozporządzenie w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów

Szanowni Państwo,

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4. Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu ( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone).

Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach ( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

30 kwiecień, 2013r.

Nowy kursy w systemie e-dukacja.pl

W systemie e-duk@cja opublikowano dwa nowe kursy udostępniane w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów:
Kurs - farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego.
Kurs - hormonalna terapia zastępcza i andropauza.
Zaliczenie szkoleń umożliwia uzyskanie odpowiednio 10 i 8 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunek zaliczenia kursów to udzielenie poprawnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.